Mijn nieuws

26 januari 2024

In De Online Margriet is het interview te lezen dat Merel de Regt met me hield over De mogelijke verklaringen voor de wetenschappelijke bevinding dat voor meerdere specialismen en voor vele aandoeningen vrouwelijke patiënten beter af lijken te zijn bij vrouwelijke dokters. Merel wilde heel specifiek ingaan op het waarom van de geconstateerde verschillen. Voor lezers van De Margriet bespraken we er drie. Lees ze hier.

24 januari 2024

Voor de Nieuwsbrief van Leading Doctors schreef ik weer de column onder de titel ‘De 3 van Kiki‘, waarin ik 3 artikelen onder de aandacht breng die mij aanspreken en waarvan ik heb geleerd. En de Nieuwsbrief lezer dus misschien ook wel? Dit keer pakte ik het Grote Onderwerp Artifiele Intelligentie bij de kop.
Over de betekenis van AI zeggen de deskundigen dat deze revolutionairder is dan de komst van het internet. Is dat iets om naar uit te kijken, of eerder te vrezen? In ieder geval reden genoeg om me beter te informeren. Mijn nieuwjaarsduik was daarom niet in de koude Noordzee, maar in de gamechanger die artificial intelligence heet. Lees hier verder….hier verder….

22 januari 2024

Hoe ziet de toekomst van toetsing eruit? Wat volgt er na de eerdere tijdperken van ‘meten’, ‘beoordelen’ en ‘programmatisch toetsen’? Met een internationale groep van geweldige experts in medisch onderwijs dachten we na over de verschillende aspecten van ‘the next era of assessment’. Vertrouwen in het systeem is zo een aspect, en verdient een eigen artikel. Als eerste van een reeks over ‘De toekomst van toetsen in het medisch onderwijs’ in Perspectives on Medical Education. Lees dit artikel en houd de volgende stukken in de gaten!

12 januari 2024

 

 

 

 

Kijk, wat aardig, een mannelijk perspectief op het gesprek over mannelijke en vrouwelijke artsen. Niemand minder dan Bert Keizer, arts en filosoof, opent met een prikkelende situatieschets zijn column in Trouw. Hij bespreekt met zijn scherpe en humorvolle stem het eerder (zie 18 december) in het NTvG verschenen interview met mij. Ik ben blij met zijn bijval en kritische reflecties.

 

 

 

 

 

2 januari 2024

Zoals bij velen, begon mijn nieuwe jaar met een telefoon vol berichtjes. Op 1 januari ontving ik van familie en vrienden veel goede wensen voor 2024. Maar vandaag, 2 januari, waren het vooral reacties op een groot interview in het AD over vrouwen en vrouwelijke kwaliteiten in de zorg.

Grote klinische studies wijzen uit dat vrouwelijke patiënten ‘beter af’ zijn als ze door een vrouwelijke medisch specialist zijn geholpen; dit is aangetoond voor chirurgen (obv onderzoek naar 25 verschillende operatieve ingrepen), cardiologen (studie naar patiënten die zich met een hartinfarct melden op de SEH) en internisten (onderzoek naar 8 meestvoorkomende interne diagnoses). ‘Beter af’ gaat om harde patiëntenuitkomsten zoals minder complicaties, minder heropnames en  lagere mortaliteitscijfers. De studies waarnaar ik refereer zijn gedaan met Amerikaanse, Canadese en Zweedse data. Soms zijn de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke dokters groot en (ook klinisch) relevant, andere keren klein, maar altijd significant en consistent ten faveure van vrouwen.

Toch is de vraag niet een mannen-versus-vrouwen kwestie. Wel moeten we (willen) onderzoeken wat er te leren valt van de geconstateerde verschillen. Voor mannen en vrouwen. En ook de ongelijke waardering van mannelijke versus vrouwelijke kwaliteiten is het bespreken meer dan waard. Waarom? Omdat alle menselijke kwaliteiten belangrijk zijn voor het kunnen bieden van de goede patiëntenzorg. Ik sprak over deze thema’s met AD journaliste Ellen van Gaalen. Het werd een paginabreed verhaal. Op 3 januari verscheen het interview in Het Parool.

NPO1 pikte het artikel op en sprak er in de rubriek Feit & Fictie  (EenVandaag) verder over door. Luister hier.

1 januari 2024

Voor iedereen….
Veel gezondheid
Alle geluk
Liefde om te geven en ontvangen
Licht om te stralen
Je lach om te delen
Vrede in alle harten en huizen. 

Happy 2024!

 

18 december 2023

Zo aan het einde van het jaar bespreekt het NTvG ‘kantelpunten’ in zorg en samenleving. In een interview met Rosie Sikkel sprak ik over de kanteling naar meer vrouwen en ‘vrouwelijke kwaliteiten’ in de geneeskunde. Vooral dat laatste is hard nodig. ‘Vrouwelijke kwaliteiten’ – zoals luisteren, meeleven, compassie en intuïtie – werden lange tijd toegeschreven aan vrouwen, maar mannen en vrouwen kunnen natuurlijk compassievol zijn, troosten en zich echt verplaatsen in de patient tegenover hen. Belangrijk is dat we deze menselijke kwaliteiten ook gaan waarderen als onmisbaar voor goede en effectieve zorg, en (dus) er in de opleiding meer aandacht aan gaan besteden. Niet als ‘extraatje’ of ‘nice to have’ of – helemaal erg – ‘optioneel’, maar gewoon omdat er wetenschappelijke evidence is dat deze kwaliteiten goed zijn voor patiëntuitkomsten en goed zijn voor de zorgprofessionals.

28 november 2023

Mijn werk is relevant, inspirerend, uitdagend, leuk en vervullend. Samen genereren mijn team van onderzoekers en ik nieuwe kennis, en zijn we goed in het naar de praktijk brengen van de bevindingen. Beide zijn belangrijk en houden het werk gevarieerd.
Binnen het team is er ruimte voor een nieuwe collega die wil helpen (bege)leiden. Iemand die ook energie haalt uit het doen van onderzoek, het meebepalen van de (strategische) koers van het vakgebied professional performance & compassionate care, en ondernemend genoeg is om ontwikkelde kennis naar ‘de markt’ te brengen.
Ik ben benieuwd wie er op onze vacature gaat reageren. Zin om samen een nieuw hoofdstuk te beginnen! Jij ook, of ken je iemand die deze baan op het lijf is geschreven?

2 november 2023

Als het gaat over professionele voldoening, dan weet ik na vanmiddag weer hoe dat voelt. Een diepgaande gedachtewisseling tussen PP&CC onderzoekers (Sofiya Abedali*, Rosa Bogerd, Anne van Graafeiland*), opleider oogheelkunde Dr Ivanka van der Meulen, en coaches/gespreksleiders uit het Amsterdam UMC (Lonneke van Heurn) en daarbuiten (Nathalie Hugenholtz*, Monica Grasveld* en Claire Loots) over de vitaliteit van artsen bracht inspiratie, energie en een gevoel van zinvolheid (is dit een woord?). We bespraken de ontwikkeling en het gebruik van de WellNext Scan, een instrument dat mijn vakgroep ontwikkelde voor het in kaart brengen van de ervaren vitaliteit in de werk context van vakgroepen/(aios)teams. We doken ook de haarvaten van een vitaliteitscultuur in door een gesprek over wat aios ervaren als waardering in hun werk. Rosa Bogerd interviewde hiervoor aios; de bevindingen zullen naar verwachting binnenkort gepubliceerd worden. Ik houd u op de hoogte! (*op de foto)

25 oktober 2023

Zoals verwacht verdedigde Maarten Debets zijn indrukwekkende en relevante boek ‘Physicians Enhancing Their Professional Performance’ met verve. Zie hier de stralende nieuwe jonge doctor, en zijn al even stralende promotie team Dr Milou Silkens, dr Karen Kruijthof en ik. Dank aan alle opponenten Prof Eva knies (UU), Prof Bart van Berden (UvT, niet op foto), Prof Hans Goudover (UvA), Prof Christiaan Vinkers (VU), Prof Joris van der Post (UvA) en Prof Suzanne Geerlings (UvA).

De online media merkten het werk ook al op. (Correctie: Maarten is geen medisch psycholoog. Hij promoveerde bij de onderzoeksgroep Professional Performance & Compassionate Care, die deel uitmaakt van de afdeling Medische Psychologie van het Amsterdam UMC).

16 oktober 2023

Het indrukwekkende academische boekwerk van Maarten Debets is klaar! Op 25 oktober 2023 zal hij zijn proefschrift getiteld ‘Physicians Enhancing their Professional Performance’ ten overstaan van collega’s, familie en vrienden verdedigen.

Maarten hanteerde 2 lenzen waarmee hij keek naar de performance van artsen: welzijn en leiderschap. Hij stelt daarbij de dokter, en het collectief van dokters, als regisseur van zijn/haar/diens eigen professional performance centraal. Uit verschillende studies wordt duidelijk dat de regiefunctie soms geleerd en soms bevochten moet worden.

Debets schuwde niet om verschillende onderzoeksparadigma’s en methodologien te gebruiken: hard-core kwantitatieve studies wisselt hij af met een focusgroepstudie, een realist review en een welzijnsinterventieontwikkeling en -implementatie. Het boek bevat 7 artikelen waarvan er 6 reeds zijn gepubliceerd (en de laatste hopelijk binnenkort). 25 oktober wordt een hoogtepunt en feest. Samen met drs Milou Silkens (EUR), Karen Kruijthof (Amsterdam UMC) heb ik met veel plezier deze (bijna) jonge doctor begeleid de afgelopen jaren. Congrats Maarten! Lees hier het boek.

21 augustus 2023

While night shifts are crucial for patient care, they threaten doctors’ well-being and performance. How exactly? This study by Maarten Debets et al. looked into doctors’ feelings surrounding night shift. We focused on doctors’ alertness, contentedness and calmness scores before and after night shifts. Using a sample of over 200 surgeons and gynaecologists and their residents, we were able to define some specific doctor profiles, which varied before (3 profiles) and after (4 profiles) night shifts. Alertness reduced most during night shifts, but age, specialty, sleep, shift duration and the number of consecutive shifts also associated with alertness, contentedness and calmness changes. Read the full publication.

21 juli 2023

Artsen voortdurend worden benaderd om te investeren in hun leiderschapskwaliteiten. Dit zou nodig zijn om de ‘uitdagingen van de gezondheidszorgtoekomst’ aan te kunnen. Er is dan ook een enorm aanbod van leiderschapsprogramma’s ontstaan. De vraag welke effecten deze leiderschapsprogramma’s voor artsen hebben op de organisaties waar zij werken, is dan ook meer dan relevant.
Een systematische literatuur review lijkt een goed begin om deze vraag te beantwoorden. Maar leiderschapsprogramma’s lopen zo uiteen dat je niet ver komt met het puur inventariseren van de literatuur. Je kunt eendaagse cursussen niet over een kam scheren met volledige MBA opleidingen, monodisciplinaire niet met multidisciplinaire opleidingen en in company trainingen niet met het aanbod buiten de ziekenhuismuren. Dezelfde variëteit zien we bij de bestudeerde organisatie- uitkomsten: hoe vergelijk je de effecten op financiën, turnover van personeel, doorstroom en baansatisfactie bijvoorbeeld?
Voor het beantwoorden van de gestelde onderzoeksvraag kozen Maarten Debets c.s daarom voor een zogenaamde realist review. Daarbij gaat het niet – zoals bij een systematische review – over het bestuderen van het effect van X (leiderschapsprogramma) op Y (organisatie uitkomsten), maar ontrafel je onder welke contexten (C), welke mechanismen (M) bijdragen aan welke uitkomsten (O). In deze studie ontwikkelden we een leiderschapsprogrammatheorie waarin we 5 zogenaamde CMO’s blootlegden die helpen verklaren hoe, waarom en onder welke omstandigheden leiderschapsprogramma’s voor artsen een impact kunnen hebben op de ziekenhuisorganisatie. Het resultaat van deze megaklus lees je in deze BMC Health Serv publicatie.

1 juli 2023

De nieuwe roman van Abraham Verghese is uit! We hebben 14 jaar gewacht op The Covenant of Water, en het was het wachten waard. Abraham schreef een episch verhaal over 3 generaties van een Indiase familie die zich afspeelt in Kerela (Zuid India) in de periode 1900-1977. De geneeskunde speelt – net als in zijn eerdere boeken – een grote rol. ‘The Condition’ – waaraan een deel van de familie lijdt – is het medisch raadsel in het verhaal en zijn humanistische visie op de zorg voor patiënten komt in volle kracht naar voren. Het is moeilijk om niet van alle bijzondere personages in het boek te houden en zijn meeslepende manier van vertellen en de onwaarschijnlijke en soms tragische plotwendingen maken dat je door blijft lezen. Oprah Winfrey noemt dit een van haar ‘favorite books of all times’ en ze wijdde daarom een 6-delige podcast serie aan de CoV waarin ze met Verghese dieper ingaat op het verhaal, en de auteur. Oprah heeft de boekrechten voor de verfilming inmiddels gekocht. Een echte aanrader voor deze zomer!

 

 

24 april 2023

Een veeleisende klinische werkomgeving waarin perfectionisme en een zelf-kritische houding genormaliseerd zijn, kan een serieuze bedreiging vormen voor de professionele voldoening van artsen. Wij onderzochten of meer zelfvriendelijkheid (als belangrijk aspect van zelfcompassie) artsen zou kunnen helpen in het behoud (of vergroting) van hun professionele voldoening. Deze innovatieve studie onder Nederlandse cardiologen geeft het antwoord op de vraag. Lees hier de self-kindness studie van Rosa Bogerd et al. (PLoS One 2023). Kun je niet wachten? Zie een ultrakort antwoord in de figuur.

 

 

1 februari 2023

Mijn periodieke literatuursuggesties-bijdrage voor Leading Doctors – de 3 van Kiki – dit keer in het teken van de prestatiecultuur. Ik hoor die term veelvuldig vallen in gesprekken met artsen en ook in de social media kom je de term vaak tegen. Toen ie ook nog ‘viel’  in een voetbalinterview wist ik dat het daar over moest gaan dit keer. 

20 januari 2023

Onprofessioneel gedrag kent alleen maar verliezers. Het is slecht voor de patiëntveiligheid, het leer- en werkklimaat, het welzijn van de zorgprofessionals, het vertrouwen in de zorg en in zorginstellingen. In deze studie onderzochten we welke soorten onprofessioneel gedrag zorgprofessionals (hoe vaak) ervaren en door wie het onprofessionele gedrag wordt ‘gepleegd’. Het PLoS One artikel van Kirsten Dabekaussen et al. is hier helemaal te lezen.

20 januari 2023

2022 Year Impression Professional Performance Compassionate Care 
The new year is well on its way! With my Professional Performance & Compassionate Care (PP&CC) research team, I continue to work with and for clinicians, to maintain and enhance their wellbeing and professional performance. In all our activities we have the patient in our focus and we ultimately strive to contribute to high quality care for all.
New ideas will come to live in 2023; indeed, new projects have already started! But let’s not forget to look back!
I love to share some of PP&CC’s ‘narratives and numbers’ to describe and celebrate 2022 achievements. 

1 januari 2023

30 december 2022

Prachtige afsluiting van het jaar!
Aan de hand van het bekende Job Resources and Demands (JDR) model onderzochten we de relatie tussen energiebronnen en -vreters (op het werk) en de performance van artsen. Meer specifiek waren we benieuwd naar de rol die werkbevlogenheid en burnout spelen in die relaties. Het figuur geeft enkele de antwoorden. Vandaag gepubliceerd in BMJ Open! Maarten Debets et al. Lees het volledige artikel hier.

22 december 2022

Iris Jansen promoveerde op 25 oktober j.l. aan de UvA (onder begeleiding van Renee Stalmeijer, Milou Silkens en ondergetekende) op een mooi proefschrift getiteld Interactions that Matter: Understanding Residents’ Professional Growth through Workplace Relationships. In het UvA universiteitsblad Spui Magazine vertelt ze erover.  

21 december 2022

Trots op deze belangrijke publicatie over het welzijn van de Nederlandse cardiologen! In opdracht van en in nauwe samenwerking met de NVVC (Ned Vereniging van Cardiologen) voerden Rosa Boogerd et al. Een vragenlijstonderzoek uit onder alle Nederlandse cardiologen. Lees de resultaten in de publicatie in Current Problems in Cardiology. Het goede nieuws is dat de cardiologen zich relatief professioneel voldaan voelen in hun werk. Maar helaas rapporteren ook velen dat ze emotioneel uitgeput zijn en interpersoonlijke afstand ervaren. De studie geeft suggesties voor verbetering van het welzijn. 

19 december 2022

Wetenschapsnieuws moet ook entertainen. Eens of niet eens? Het NTvG organiseerde een panel gesprek over wetenschapscommunicatie, waaraan ik op uitnodiging ook deelnam. Dat de meningen soms nogal uiteen liepen lees je in het verslag dat in dit NTvG Kerstnummer over communicatie verscheen. 

18 december 2022

Thank you to the Quality of Care program of the Amsterdam Public Health (APH) research institute for the 2022 Best Publication Award (2nd price) for my NEJM paper on gendered medicine. I truly appreciate this recognition, for me personally but also as an acknowledgement of the work that still needs to be done for women in medicine, both physicians and patients.    

 

 

 

15 december 2022

Het afscheid vandaag van Prof. Joris van der Post werd ‘gevierd’ met een symposium ter ere van hem, getiteld ‘Post voor de Toekomst’. Ik heb veel geleerd! In zijn afscheidsrede in de aula van de UvA gaf hij zijn eigen afscheidslezing. Voor al zijn inspanningen werd hij geridderd. Ridden Joris, gefeliciteerd! En een afscheid is relatief, we blijven nog enkele projecten samen doen. 

5 december 2022

I am thrilled. The Amsterdam Public Health (APH) research institute, section Quality of Care,  nominated my NEJM paper for the Best 2022 Publication Award. The winner will be elected by the public on Dec 15th during a life meeting at the AMC. This nomination feels like a huge acknowledgement of my academic achievement. I am particularly proud because it addresses the issue of gender-equality in medicine. Please read the paper: Medicine is Not Gender-Neutral: She is Male here.

9 november 2022

Zo zien samenwerking en innovatie eruit. Het blijft een breinkraker om de opleidingsdoelen van aios op een lijn te krijgen met het bieden van goede patiëntenzorg. In een eerdere publicatie in Academic Medicine pleitten we voor een efficiënt gebruik van klinische performancedata in de opleiding, door data die toch al in het EPD staan, te gebruiken als feedback naar de aios. En, wie A zegt moet ook B zeggen. Onder leiderschap van dr. Alina Smirnova werkten we in deze nieuwe publicatie onze eigen ideeën uit voor twee klinische aandoeningen (astma en bronchitis bij kinderen) beschikbare EPDs nageplozen op data die klinisch relevant zijn en te koppelen aan individuele aios. Lees het resultaat in deze publicatie. Spoiler alert: deze studie biedt perspectief voor zowel de opleiding als kwaliteitsverbetering.     

25 oktober 2022

Jaaaaaa, een nieuwe Doctor! Ik was vandaag de trotse promotor van Iris Jansen die op een geweldige manier haar proefschrift verdedigde. Met overtuigingskracht, flair, veel deskundigheid, energie en humor. Haar boek is getiteld: Interactions that Matter: Understanding Residents’ Professional Growth Through Workplace Relationships, en is hier te lezen. 
Samen met de co-promotoren dr Milou Silkens en dr Renee Stalmeijer staan we hier als all female team na afloop te genieten van het succes van Iris.  

 

 

 

13 oktober 2022

 

 

 

Aanrader! Tentoonstelling ‘De Nieuwe Vrouw’ in het Singer museum te Laren. Over wat de moedige vrouwen voor ons hebben gedaan, zodat wij nu kunnen zijn wie en waar we zijn. Stemrecht, mogen werken – ook na het huwelijk -, sporten, publiekelijk musiceren…..etc. Mijn favoriete schilderij is van deze uitdagende vrouw, rebels als ze was rookte ze gewoon een sigaret, iets wat als uitermate onvrouwelijk werd gezien.     

 

 

 

 

 

 

4 oktober 2022

Dank aan het Vakblad Imago, lijfblad van de Nederlandse radiologen, voor het interview met mij over de noodzaak en kansen voor meer ruimte voor vrouwelijke kwaliteiten (die mannen ook hebben) in de geneeskunde en de zorg. In het bijzonder dank aan AMC collega Prof. Mario Maas voor de uitnodiging. Ik ben benieuwd hoe dit thema ‘landt’ bij de leden van de NVVR. 

 

 

1 oktober 2022

De landelijke assistentendag cardiologie (LAC) van de Jonge Kamer van de NVVC werd dit jaar gehouden in De Balie in het centrum van Amsterdam. Deze dag stond in het teken in van duurzaamheid. Mijn verhaal ging in op de duurzaamheid van de cardioloog, oftewel over diens vitaliteit. Het was een thuiswedstrijd voor mij – hoewel ik meestal in De Balie kom voor een biertje. Dank voor de uitnodiging Jonge Kamer! Het was een mooie dag.

30 september 2022

Gefeliciteerd Dr Quirina Thio met een prachtig proefschrift (Prognostication and local management in bone metastatic disease) en een sterke verdediging. Mooi dat ook een sociale wetenschapper (moi) een kritische vraag kon stellen over orthopedisch onderzoek. 

 

 

26 september 2022

Ik vond het wel spannend dat Annemarie Renes-van Asselen (op de foto) van de Womens’s Development Boutique me ging interviewen over ‘vrouwen in de geneeskunde’ voor haar bijna 40 gasten, stuk voor stuk topvrouwen. Maar wat een mooi gesprek kregen we met elkaar. Vrouwen die deelden en leerden over ‘jezelf zijn’, in de woorden van Annemarie om moeitelozer en met meer voldoening effectiever te zijn. Dank Annemarie voor de organisatie en leiding, Jolande Lamse voor het gastvrouwschap en alle aanwezigen voor de inspiratie en support.  

 

23 september 2022

Mijn eerste PodCast ever! Ik ging erin als een Pippi Langkous: ik heb het nog nooit gedaan dus ik zal het wel kunnen! Met Casper van Koppenhagen – blogger en sinds kort ook podcast-maker voor Medisch Contact – sprak ik over performance, vitaliteit, vrouwen in de geneeskunde en, uiteraard, over geluk! De podcast is hier te beluisteren, of te vinden op Spotify of iTunes. 

26 augustus 2022

De Rogano onderzoeksdagen voorafgaand aan het AMEE wereldcongres medisch onderwijs (dit jaar te Lyon) waren weer ouderwets inspirerend en vriendelijk-kritisch.
Improving research, building networks! En daar helpt een gezellige avond ook bij. Met PP&CC promovendi/onderzoekers Rosa Bogerd, Pam van Schie, Sofiya Abedali, Kirsten Dabekaussen en Joost van den Berg. Mooi team!

 

9 augustus 2022

Van de Stichting Leading Doctors mag ik elke nieuwsbrief 3 artikelen kiezen die mij inspireerden. Een mega-lastige klus want er wordt veel prikkelends geschreven. Maar ook superleuk om 3 mooie papers te ‘moeten’ kiezen. Dit keer koos ik er 3 rondom het thema ‘vrouwen in de geneeskunde’. Ik las ze tijdens mijn USA fellowship (2020-2021) bij het Center for the Advanced Study in the Behavioral Sciences (CASBS) aan de Stanford Universiteit. Ze maakten indruk op me, en zetten me in beweging. Misschien anderen ook? Lees zelf maar in de 3 van Kiki

 

1 augustus 2022

Wat een eer en prachtige plek heb ik gekregen van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH). Per vandaag (1 augustus) ben ik toegetreden tot het LNVH-bestuur. Ik heb veel zin om met mijn collega-bestuursleden en de netwerkleden de verbetering van de positie en het werkplezier van vrouwen in de academia te versnellen. Gendergelijkheid gaat niet alleen over representatie van vrouwen in topposities maar in brede zin over sociale veiligheid in/op het werk van wetenschappers. Vrouwen ervaren nog steeds een afstand tot de onzichtbare maar mannelijke normen op de werkvloer, het organiseren van en het denken over wetenschap. Werk aan de winkel!

24 juni 2022

Hans van Manen heeft het vermogen om te verrassen en ontroeren, om beweging en muziek te doen versmelten, en om schoonheid, humor en absolute perfectie in een stuk te brengen. Dat is wat ik zie en beleef tijdens een avond ‘ballet genieten’. Deze periode kom ik helemaal aan mijn trekken tijdens het Hans van Manen festival ter ere van zijn 90-ste (!!!) verjaardag. Wat een nalatenschap! Sommige choreografieën van wel 50 – 60 jaar geleden worden nog steeds opgevoerd. Na de voorstelling in de Stopera loop ik door de stad naar huis. Zo’n zalige, zwoele avond waarop de hele stad vibreert, er op zijn prachtigst bij ligt en er alleen maar gelukkige mensen lijken te bestaan….

18 juni 2022

En waanzinnig was het! Ons WaanZinnige Zorg?! Symposium waarin we ontwikkelingen in samenleving en zorg bespraken vanuit de vraag ‘vinden we dit nou waanzinnig – en juichen we het van harte toe – of eerder waanzin en proberen we af te remmen of om te buigen. Tis onmogelijk goed samen te vatten zo’n dag met patiëntenverhalen, muziek, dialoog, uitwisseling, een interview en nieuwe stof tot nadenken….. de vibe was geweldig (net als het eten trouwens). Mag ik zeggen dat ik trots ben op hoe ‘mijn’ onderzoekers deze dag hebben weten neer te zetten? 
Via LinkedIn (check it out) deel ik wat fragmentjes van het interview met promovendi Iris Jansen & Maarten Debets over hun onderzoeksresultaten. Een enkele quote als spoiler: “ Compassie zou het kompas moeten zijn” (Iris) en “vitaliteitsactiviteiten moeten we niet stapelen, maar ontstapelen” (Maarten).

2 juni 2022

 

Het zou een zogenoemd Warm Interview worden voor Arts & Auto. Dat is journalistiek jargon voor ‘de lezer ook aan de mens Kiki voorstellen’. Nou. Dus. Dat. Vandaar dat de woorden flamenco, Heusden, bingewatchen, Valencia en wandelen vallen in dit interview. Tuurlijk kwamen ook de belangrijke professionele thema’s aan de beurt. Dat lezen we op de cover: Meer Vrouwelijke Kwaliteiten Nodig in de Zorg. Zo, je kan maar duidelijk zijn. Lees het hele interview hier.

 

 

 

 

 

23 mei 2022

What will be The next era of assessment in medical education? Dat was de inzet van de 3-daagse bijeenkomst in Milwaukee, WI, USA, met zo’n dertig experts op het gebied van medisch onderwijs uit de Noord-Amerikaanse (USA en Canada) en Nederlandse (Cees van der Vleuten namens UM en ik vanuit Amsterdam UMC) context. Gelijkheid voerde de boventoon in de debatten. De discussies werden gevoerd rondom de thema’s vertrouwen & rekenschap, data extractie & visualisatie, technologie & AI en implementatie & cultuur. Met dank aan de sponsoren het Kern Institute for the Transformation of Medical Education (Wisconsin Medical College) en de NBME (National Board of Medical Examiners). En met dank aan dr Alina Smirnova, oud-promovenda van mij en Cees, die deze meeting inhoudelijk tot in perfectie had voorbereid. Super leuk om haar na 3 jaar weer te zien en heel trots op wat zij al heeft bereikt! En wat kenmerkt dan DE toekomst voor toetsing? Volg deze website om de officiële rapportages te gaan lezen (oftewel: we zijn er nog niet helemaal uit) maar denk in de richting van transformatie, growth, development, fairness and diversity.

23 april 2022

Jeetje, een heus radio optreden! Ik was te gast bij NPO 1 Nieuwsweekend, het radio programma van Mieke van der Weij en Pieter de Bie. Naar aanleiding van mijn publicatie Medicine is nog Gender-Neutral: Sheis Male in de NEJM We spraken over de dominantie van de masculiniteit in de geneeskunde en gezondheidszorg. Het was een stevig gesprek over een potentieel gevoelig onderwerp. Lieve dokters – mannen, vrouwen en mensen met een andere gender identiteit – het gaat over de beste kwaliteit van zorg voor alle patienten en door alle dokters. Nieuwsgierigheid en onderzoek gaan ons helpen sommige antwoorden te vinden, en een open mind gaat ons helpen om de nodige verbeteringen voor te stellen.

2 april 2022

Ons artikel in de NEJM is opgepikt door Linda.nl. Meer aandacht voor vrouwelijke werkwijzen in zorg beter in zorg voor …. Valorisatie noemen we dat: als je wetenschappelijk werk een weg vindt naar de samenleving. Dank aan Marissa Klaver voor het interview. Ook Folia – het journalistieke medium voor, over (en door) studenten, docenten en medewerkers van de Universiteit van Amsterdam –  besteedde aandacht aan het artikel: De arts is nog steeds een man …. Sija van den Beukel schreef het stuk na een interview met me.

31 maart 2022

In de gezondheidszorg is het mannelijke perspectief nog steeds dominant. Dat is niet goed voor de medische professie, en met name vrouwelijke artsen betalen hiervoor de prijs. De dominant masculiene oriëntatie is evenmin goed voor patiënten. Dit concluderen ik en mijn mede-auteur Abraham Verghese in ons vandaag gepubliceerde artikel in de New England Journal Medicine. Een verkorte populaire versie staat hier op de website van het AmsterdamUMC. Anyway, …..een boodschap uit het hart en een academische mijlpaal.

21 januari 2022

Voor Leading Doctors  selecteer ik 3 artikelen die ik graag wil delen met artsen die zin hebben een ietsiepietsie ‘meer en anders’ te lezen over een onderwerp dat hen raakt maar dat ze waarschijnlijk niet ‘bestuderen’. Dat laatste geeft niks want dat heb ik dus gedaan voor ze! Disclaimer: het is een volledig subjectieve selectie van 3 artikelen die mij aanspreken. Deze keer reik ik ‘zingeving’ aan. Enjoy!

10 januari 2022

We gaan het weer doen. Een WaanZinnig Symposium organiseren. Op 16 juni in het intieme Tobacco theater. Thema? Waanzin in de zorg en waanzinnige zorg, hoe pakken de ontwikkelingen in samenleving en technologie uit? Check de website van mijn onderzoeksgroep PP&CC voor registratie en het volledige programma.

1 januari 2022

Een zeer inspirerend, vrolijk, verrijkend, liefdevol en gezond 2022 gewenst voor iedereen! Welke variant er ook op ons afkomt, laten we er samen een heel mooi jaar van maken.
Ik heb de gewoonte om voor mezelf elk jaar een woord te kiezen, als mantra/anker/reminder/opdracht. Dit jaar is mijn woord: Groot. Ik ga groot dromen, grote doelen stellen, en mezelf een groot(s) mens laten zijn. Je bent gewaarschuwd :-). Als je ook een woord hebt, let me know! (ik spaar ze en help je eraan herinneren in de loop van het jaar)

17 november 2021

Koningin Maxima bezocht vandaag het Amphia ziekenhuis. Het werkbezoek kwam in plaats van de officiële feestelijke opening van de nieuwbouw van het Amphia door HKH, die door de pandemie werd afgelast. Maxima veroorzaakte hoe dan ook een geweldig positieve vibe in het Amphia. Dank u wel!

13 november 2021

De nieuwe maatregelen gooiden mijn weekagenda aardig overhoop. Geen feestelijke opening van de nieuwbouw van het Amphia ziekenhuis, geen Anatomische Les, geen NVMO congres, geen etentjes ….. Lastige, maar begrijpelijke beslissingen van de organisatoren en besluitvormers.

21 september 2021

Hoe verging het aios in de eerste wave van de COVID19 pandemie? De ziekenhuizen lagen vol en er was veel onzekerheid, en angst. Aios stonden in de frontlinie, waren de frontlinie, tijdens het zorgen voor COVID19 patiënten. Hoe bleven ze zelf gezond? Wat bood het ziekenhuis hen aan en wat deden ze buiten  werktijd om fit te blijven? Suzanne Geerlings, opleider inwendige geneeskunde in het AMC, voelde zich verantwoordelijk voor en vooral betrokken bij de aios en nam het initiatief om hen te ondersteunen en goed te volgen. In deze longitudinale studie onderzochten we hoe het aios verging.

20 augustus 2021

IFMS, veel ziekenhuizen worstelen ermee: hoe te voorkomen dat je een heel circus optuigt waarin iedereen registreert maar niemand iets leert? In deze publicatie beschrijven we hoe het AMC een antwoord heeft gevonden op de uitdagende combinatie van ‘verantwoording afleggen’ en ‘professionele ontwikkeling faciliteren’.

9 juni 2021

In Clique Magazine gaat het over de zoektocht van velen naar zingeving in de midlife fase. Lees het interview dat journalist Michiel Hordijk hield met collega hoogleraar Damiaan Denys en mij over dit boeiende onderwerp. Klik op de link Clique Magazine.

28 mei 2021

All good things must come to an end. I am deeply grateful for the CASBS experience. What a absolutely transformative year it has been. Thank you my dear fellow class mates and thank you wonderful staff of Stanford University’s Centre for Advanced Study in the Behavioural Sciences. Thank you Margaret Levi for your leadership in this very challenging year, and allways. A big thanks also to Stanford Medicine’s Presence Program and in particular my host and dear friend Abraham Verghese. I will continue my studies and hope to see you all again soon. Miss you already!

 

8 mei 2021

Lees in deze publicatie van Elisa Bindels et al. over de ervaringen van specialisten met het bespreken van hun individuele performance feedback in de eigen vakgroep.  Het blijkt goed voor de onderlinge relaties in de vakgroep. Het draagt niet direct bij tot individuele verbetering. Lees de publicatie in Academic Medicine. Sharing Reflections on Multisource Feedback in a Peer Group Setting: Stimulating Physicians’ Professional Performance and Development

30 april 2021

Leidt performance feedback altijd tot verbetering van de performance van specialisten? Uit deze studie blijkt dat verbetering een heel persoonlijke zaak is. Spoiler alert: bescheidenheid helpt! Check onze publicatie voor het hele verhaal van Mirja van der Meulen et al. When Feedback Backfires: influences of Negative Discrepancies Between Physicians’ Self and Assessors’ Scores on their Subesequent Multisource Feedback Ratings. 

22 februari 2021

Elisa Bindels promoveerde vandaag (UM) na een zeer overtuigende (online) verdediging van haar proefschrift ‘Doing well, Getting Better: Facilitating physicians’ reflection on their professional performance’. De opponenten bewierookten haar optreden met woorden als ‘excellent’, ‘uitmuntend’ en ‘voortreffelijk’. En terecht! Haar promotoren – Sylvia Heeneman, Albert Scherpbier en ikzelf – waren apetrots. Gefeliciteerd Doctor Elisa.

16 februari 2021

AIOS, als je het niet (zeker) weet, dan vraag je het toch gewoon? Nou, zo simpel is het blijkbaar niet. Arts-assistenten ervaren  ‘hulp vragen’ als een performance op zich. Met alle (potentiële) gevolgen van dien. Lees er alles over in onze publicatie in Medical Education, van Iris Jansen et al.

15 oktober 2020

Mirja van der Meulen schreef een indrukwekkend en overtuigend proefschrift getiteld: Assessment of physicians professional performance: using questionnaire-based tools. Donderdag 15 okt zal Mirja haar wetenschappelijke werk verdedigen aan de Universiteit Maastricht. Ik ben blij dat ik een rol heb kunnen spelen in de opleiding van Mirja en ben trots op haar prestaties. Ik wens Mirja vooral heel veel plezier donderdag. In deze tijden geldt, kleine gezelschappen, grootse feesten.

25 september 2020

Artsen met een hoge werkdruk en weinig ontwikkelingsmogelijkheden hebben een grotere kans op een patient-gerelateerde burnout. Maar, goede arts-patient relaties lijken deze kans te verlagen. Dit is een belangrijke conclusie uit onderzoek dat we deden onder 465 medisch specialisten en aios in 50 Nederlandse ziekenhuizen. Met dank voor de inspirerende en vruchtbare samenwerking met de Professional Performance onderzoekers Renee Scheepers, Milou Silkens en Joost van den Berg! De resultaten publiceerden we in BMJ Open. Lees hier de hele studie van R Scheepers et al!

23 september 2020

Omdat aios in de (SETQ) beoordelingen van hun supervisoren onvoldoende onderscheid konden maken tussen de ene en andere opleider experimenteerden we met ruimere antwoordschalen. De welhaast ‘heilige’ 5 puntsschaal vervingen we door de ruimere 7-puntsschaal. Een kleine aanpassing? Niet voor wetenschappelijk onderzoekers en niet voor de aios! Onze studie laat zien dat met behoud van kwaliteit van de meting, de aios meer genuanceerd hun supervisoren beoordelen. Lees hier de resultaten van deze studie van Maarten Debets et al..

1 september 2020

Ik heb de ongelofelijk eer om het nieuwe academisch jaar Presence-CASBS fellow te zijn van het Center for Advanced Studies for the Behavioral Sciences (CASBS) aan Stanford University. De intro week voor de klas van 20/21 is begonnen! Nu eerst online maar hopelijk heel binnenkort ‘on campus’ in California. Wat is de opdracht? Zoals CASBS directeur Margaret Levi zegt: “refresh yourself, have a transformative year, learn about yourself!” Yes, yes, yes!

1 augustus 2020

Hoe zorg je voor de vitaliteit van medisch specialisten en aios? Wij gingen niet over een nacht ijs. Op basis van een landelijke behoeftepeiling onder artsen, ontwikkelden en evalueerden we een vitaliteitsmeting, een teambespreking en een team communicatietraining. Met dank aan het ministerie van SZW voor de financiering en aan alle artsen uit 45 vakgroepen en 14 ziekenhuizen voor hun deelname. Lees hier de publicatie van Maarten Debets et al. voor de details.

29 januari 2020

 

 

 

Op zoek naar werkplezier en welzijn laten de jonge dokters (specialisten en huisartsen) hun nieuwe geluid horen. Ambitie, toewijding, mensgerichte zorg met ook aandacht voor de persoon en de behoeften van de arts. De beweging Zin in Zorg staat en gaat hiervoor. Arts en Auto interviewde me over dit belangrijke onderwerp.

 

 

22 januari 2020

Balanceren tussen systeem- en leefwereld, dat is wat aios (moeten) doen als ze leren over patientveiligheid in de klinische praktijk. In deze (etnografische) studie beschrijven we hoe aios ‘dealen’ met de bestaande veiligheidssystemen, er soms volledig aan gehoorzamen en er andere keren weloverwogen van afwijken. Deze studie is het resultaat van een samenwerking van 2 klinische afdelingen en onderzoekers uit 3 universiteiten (UvA, EUR en UM).

2 januari 2020

23 december 2019

Helpt mindfulness nu echt voor het welzijn en de performance van dokters? Wij zochten het uit. Lees hier het resultaat.

22 december 2019

De beweging Zin in Zorg stelt het werkplezier en welzijn van jonge dokters centraal. Het gesprek hierover met 80 jonge dokters leverde veel mooie inzichten op. De komende jaren zal worden bewaarheid wat zij nodig hebben om goed en met plezier te kunnen dokteren. Samen met collega Antoinette de Bont (EUR) verwoordde ik in een aantal conclusies wat zij zeiden. Hoe vaker ik het teruglees hoe hoopvoller ik ben, voor ons allemaal, voor patiënten, de gezondheidszorg en de samenleving. Er komt een Cruijfiaanse gedachte bij me op: “je ziet het pas als je het door hebt”. Ik ben nog niet klaar met deze nieuwe generatie. In 2020 wil ik veel meer van ze horen.

3 december 2019

Een symposium over de kwaliteit van de PhD-opleiding ter ere van het afscheid van Marlies Stouthard als directeur van de AMC Graduate School. Een heusche school met maar liefst 1700 geregistreerde PhD studenten. Marlies heeft het thema van de begeleiding van promovendi stevig op de kaart gezet. Wat een mooie nalatenschap. Het ReSQuE project is een van de activiteiten waarin Marlies en ik samenwerkten. Met dank ook aan Renee Vermeulen, MSc voor al haar inspanningen in dit project. Wordt vervolgd!

1 december 2019

De beweging Zin in Zorg leeft.
Er is nu een terugblik op de kick-off beschikbaar, je krijgt er energie van!

29 november 2019

Vorm ondersteunt inhoud! Dat gold zeker voor de workshop De Vitale AIOS die in het bos plaatsvond. Onder het mom van “de natuur is nooit in paniek” …..
AIOS reflecteerden, deelden, stelden vragen, verrijkten zich met nieuwe kennis, gaven zich over aan een meditatie-oefening en werkten aan hun eigen Vitaliteitsplan.

22 november 2019

En gewerkt werd er deze middag: handen uit de mouwen om het opleidingsklimaat voor aios goed te houden of maken. Tijdens het NVMO congres zaten opleiders, aios en studenten, en andere betrokkenen met 50 man/vrouw bij elkaar om hierover in gesprek te gaan. Binnen een uur waren er tal van ideeën geboren. De energie spatte er vanaf. Yes! Heerlijk.
Met dank aan Renee Stalmeijer en Iris Jansen voor de goede samenwerking in deze workshop.

 

 

 

 

20 november 2019

Vanavond was een bijzondere avond. De beweging Zin in Zorg beleefde haar kick-off. Een initiatief van De Jonge Specialist, LAD en de Jonge huisartsen om het o zo belangrijke thema Werkplezier en Welzijn van de jonge dokters op de kaart te zetten. Hoe blijven dokters hun fantastische en mooie beroep met veel plezier een leven lang invullen? Gefaciliteerd door de VVAA en gesteund door de IGJ werd het een spetterende avond met 100 jonge dokters. Analyses van de gesprekken volgen binnenkort. Maar de acties zijn al vet begonnen. Volg de website. Ik schreef met mijn onderzoeksteam een notitie ter voorbereiding: lees voor de wetenschap achter werkplezier en welzijn hier Zin in Zorg: Werkplezier en Welzijn.

8 november 2019

Een nieuwe schrijver is geboren. Mariel den Engelsman schreef een sterke, eerlijke, zeer persoonlijke, intieme en humorvolle roman over haar ervaringen als patient. De boektitel ‘Het gaat wel weer over’ is helaas niet de conclusie van haar verhaal. Het boek is een aanrader voor iedereen die van lezen houdt. En voor dokters – en alle andere zorgprofessionals – die benieuwd zijn hoe patiënten ‘witte jassen’ ervaren. Wat maakt indruk op patiënten, wat blijft hen bij, wat raakt hen, wat doet de pijn verzachten, wat geeft hoop…..en wat niet. Ik had de eer het eerste exemplaar overhandigd te krijgen op het najaarscongres van de NVOG. het boek is vanaf vandaag te koop!

1 oktober 2019

Machogedrag, zelfoverschatting, vinden dat regels er niet per se zijn om gevolgd te worden…..we noemen het ‘risicovolle houdingen’ als het gaat om chirurgen die zorgen voor patiënten. We ontwikkelden een thermometer – met de toepasselijke naam SHARP  – om chirurgen inzicht te kunnen bieden in hun eigen risicovolle houdingen of ‘hazardous attitudes’. In de luchtvaart trouwens al heel gewoon om hierop te acteren….. ga hier naar de publicatie. Met dank aan top team Kirsten Dabekaussen, Renee Scheepers en Erik Heineman.

25 september 2019

Persoonlijk leiderschap voor dokters met een koel hoofd en warm hart. Dit is de titel van de korte bijdrage die ik schreef voor MemoRad, het vlakblad van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie. Kernachtig nog eens de 3 pijlers van professional performance op een rijtje gezet. Inclusief de oproep aan alle artsen om deze te omarmen en mee te nemen naar de dagelijkse praktijkvoering. Niet eenvoudig, maar ik vermoed dat het werk(en) er leuker, bevredigender, en beter van wordt. Lees het artikel.

20 september 2019

Edinburgh, wat laat jij een indruk achter! Wat ben je mooi, groen, lekker en leuk. Je bieren ‘op de pomp’ hielpen zeker, net zoals het prachtige weer en de klimaatmars (zie foto). Het kan ook te maken hebben met trouwe Bobby: de beroemde hond die 14 jaar het graf van zijn baasje bewaakte. Zijn neus aanraken (zie foto) brengt geluk geloven de Schotten; en ik nu ook.

10 september 2019

Lang aan gewerkt en naar uitgekeken. Na het roze boekje is er nu het minstens even opvallende oranje boekje. Bedoeld voor de Engelstalige lezers. Een geheel geactualiseerd pleidooi voor dokters met een koel hoofd en warm hart. Superleuk om aan te werken. #SchrijvenIsFun. Nieuwsgierig naar het Oranje Boekje? bestellen mag.

 

 

 

 

26 augustus 2019

Ra ra ra waar was ik de afgelopen dagen….?
Voorafgaand aan het wereldcongres medisch onderwijs troffen de onderzoekers op het gebied van medisch onderwijs elkaar in Wenen. Veel relevante discussies van hoge kwaliteit. Ik was er met mijn onderzoeksgroep ook bij en ben geïnspireerd teruggekomen. Uiteraard hebben we ook Winer Schnitzel geproefd…. (de koets en Heidi outfit heb ik voorbij laten gaan).

8 augustus 2019

KeyLime, staat voor Key Literature in Medical Education. Het zijn inspirerende en vaak humorvolle (nu ja, voor ingewijden dan, verwacht geen stand up comedy) podcast over gepubliceerde artikelen in medisch onderwijs artikelen. Het deskundige en uiterst kritische viertal Jason Frank, John Serbino, Linda Shnell en Lara Varpio bespreken en beoordelen zelfgekozen publicaties uit de literatuur. Recent werd een paper besproken waarin ik met een internationaal team van onderzoekers samenwerkte. Alina Smirnova, oud promovenda, had de lead in dit expert artikel: Defining and Adopting Clinical Performance Measures in Graduate Medical Education: Where are We Now and Where Are We Going? Het artikel krijgt hoge waarderingen van de vier criticasters. De titel van de podcast (nr 227) vat het misschien wel het beste samen: The Hitchhiker’s Guide to Clinical Performance Indicators. Als je luistert naar de podcast heb je het artikel meteen ‘gelezen’.

5 augustus 2019

We zijn er weer!
Al wandelend in Tsjechië opgeladen met nieuwe energie. Nu voorzichtig mijn mailbox openen…

1 augustus 2019

Goede samenwerkingskwaliteit van supervisoren en een gezond opleidingsklimaat  lijken veel met elkaar gemeen te hebben. Wij deden er onderzoek naar. Promovenda Iris Jansen nam de lead in deze studie.

7 juni 2019

Het is zo ver! We zijn LIVE. Check de nieuwe website van mijn onderzoeksgroep. Trots! Vanaf nu zijn hierop al onze activiteiten, nieuwtjes en prestaties te lezen. www.professionalperformance-amsterdam.com.

6 juni 2019

The one and only Marcus Miller. Paradiso, Amsterdam. Genieten. Luisteren? Klik hier voor een impressie van het concert. En wat een geluk dat hij vrijdag a.s. opnieuw te zien is tijdens Jazz in Duke town (Voor de niet-kenners….dat is Den Bosch).

5 juni 2019

Pauline Meurs kreeg een mooi afscheid als voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. In Pulchri, Den Haag, werd zij liefdevol toegesproken door Kim Putters en Ronnie van Diemen en waarderend getypeerd als ‘charmant koppige voorzitter’. Alom lof voor haar prestaties, ook van Minister Bruins die haar persoonlijk toesprak. Bij Spraakmakers op Radio NPO1 is Pauline zelf nog een keer te horen.
Zie hier voor enkele recente rapporten van de RVS. Jet Bussemaker neemt het stokje van Pauline over.

25 mei 2019

Ik hoorde het al vaker: ‘Hamburg is echt een hippe stad, de moeit van een tripje waard’. Ik kan het nu zelf ook beamen. Een stad met meerdere sferen, niet te (toeristisch) druk (maw: wat is Amsterdam toch vol en hectisch) en met boeiende en hippe architectuur (zie pics). Aanrader voor een lang weekendbezoek!

21 mei 2019

We waren goed vertegenwoordigd op het Congres van de European Association for Physicians’ Health (EAPH). Met ‘we’ bedoel ik – uiteraard – de onderzoekers van mijn groep Professional Performance & Compassionate Care. Met bijdragen van Elisa Bindels, Kirsten Dabekaussen, Maarten Debets, Renee Scheepers (thans EUR) en mijzelf.  Oslo was ook een aangename verrassing.

26 april 2019

 Ik wist van niks! ‘Mijn’ alumni verrasten me met een gezellig samenzijn, inclusief drankjes en Italiaans dineren. Wat een moeite hadden ze gedaan om met en voor mij een datum te vinden waarop we met zijn allen konden bijpraten. Het werd Koningsnacht. Nou, ik voelde me de Koningin die avond. Zaalig zo’n kado. Zie hier de foto, op (promotie)anciënniteit opgesteld. Helaas moest Lenny Lases verstek laten gaan (de patiëntenzorg gaat voor).

 

 

3 april 2019

The making of …. de nieuwe website  van de onderzoeksgroep Professional Performance & Compassionate Care die binnenkort zal worden gelanceerd. Leuk zo’n fotoshoot! Met dank aan fotograaf Elmer Bets en art-director Andrea Gobel.

 

4 februari 2019

Het AMC was gelukkig ook blij met ons innovatievoorstel ‘preventie van burnout bij aios’. Met dank aan AMC collega, penvoerder en mede-aanvrager psychiater Pelle de Koning kregen we een flinke zak met geld voor project en onderzoek. De komende 2 jaar gaan we aios meer zicht geven in hun eigen kunnen en kennen, en ze ondersteunen om vitaal te blijven of te worden. De organisatie blijft daarbij niet buiten beeld.

31 januari 2019

Op het randje van januari lukte het ons weer om van ons voorgaande jaar verslag te doen in Woord en Beeld. Blader gerust even door dit kleurrijke en informatieve jaarverslag. Een jaar in beweging!

23 januari 2019

De NVTZ inspiratiedag Kwaliteit werd onverwachts een CBOP reünie. Superleuk om Wim Schellekens, Willem Kistemaker, Marius Buiting, Willem den Hartog, en Monica Grasveld weer te zien!

21 januari 2019

De reeks van superinspirerende Masterdialogen is (voorlopig?) afgerond. Bekijk hier een hele korte of een korte samenvatting. Met veel dank aan Toppers zoals Jan Kremer, Carina Hilders, Machteld Huber, Marius Buiting, Marcel Daniels, Ab Klink, Carlo Legt e.v.a.

29 november 2018

Met veel dank aan gynaecoloog Bertho Nieboer (tevens de nieuwe hoofdredacteur van Medisch Contact) maakte ik mijn debuut op Radio 1. In het programma Spraakmakers –  live in de studio in Hilversum – spraken we onder de leiding van Ghislaine Plag over burnout klachten bij artsen en de gevolgen ervan voor patiënten en de zorg. Het gesprek is hier te luisteren.

27 oktober 2018

To conclude our ‘Indonesia Tour’ we (Albert Scherpbier, Milou Silkens and I) just finished the Dutch Foundation Course on Medical Education Meeting in Surabaya, organised by the Faculty of Medicine of the Airlangga University. We have met great clinicians and educators and I was most impressed by there dedication to making ethics and professionalism part of the training of doctors. The hospitality we met was heart felt. Sad to leave tomorrow….

19 oktober 2018

Wonderful Jakarta Meeting on Medical Education: Building on the foundations of humanistic medical and health professions education through partnership and innovation. Organised by the University of Indonesia and sponsored by the Dutch Foundation (Prof Frans Moll). Great to collaborate with colleagues Albert Scherpbier, Erik Driessen en Milou Silkens. Thank you all!

26 september 2018

Zorgprofessionals willen niets liever dan goede zorg leveren. Ondanks alle goede bedoelingen is de ervaring dat zorgverleners in de praktijk niet altijd naar hun beste kunnen functioneren en presteren. Hebben zij last van de in dit hoofdstuk beschreven tegenkrachten van verzakelijking, versnelling en verharding? En zo ja, zijn zorgprofessionals hiervan dan slachtoffer of kunnen zij desondanks regie houden op het bieden van goede zorg? Lees hier het hoofdstuk Vertrouwen in de dokter dat ik schreef voor het zojuist uitgekomen boek Wat is er met de dokter gebeurd?

18 september 2018

De Dokter Kan Alles?! Onder deze naam organiseerden we een – al zeg ik het zelf – succesvol symposium. Aanleiding voor het symposium was het onderzoek van arts en onderzoeker Joost van den Berg, waarop hij daags na het symposium promoveerde! Gefeliciteerd Joost! Hij onderzocht wat het met dokters en hun functioneren doet om meerdere professionele rollen te vervullen. Het symposium openende met een verrassing voor een zeer gerespecteerde man…. Neuwsgierig? Lees het verslag.

14 september 2018

Woensdag j.l. was Machteld Huber, de grote motor achter het concept (noem het geen definitie alsjeblieft, zegt ze zelf) Positieve Gezondheid, in het AMC als gastspreker in de serie Masterdialogen. Wat in 2011 begon met een publicatie over dit concept, groeide al snel uit tot een ware revolutie. Deze quote zegt genoeg: “Wat Uber betekent voor de taxiwereld, betekent Huber voor de zorg”. Meer lezen? Klik hier voor een impressie van het verhaal van Machteld Huber.

1 september 2018

De datum is bekend. 30 november 2018. De professional performance groep organiseert het symposium ‘Liever Leren dan (her)Registreren’. Dus geen saaie bijeenkomst over alleen regels & formulieren, maar op een leuke manier leren van en met elkaar. Over alles wat je wel wilde weten over IFMS. Save-the-Date! Programma volgt spoedig.

27 augustus 2018

Op 17 sept vindt het mini-symposium De Dokter Kan Alles?! plaats in het AMC. Al 125 mensen meldden zich aan. Gelukkig is Collegezaal 1 ruim zat voor meer geïnteresseerden! Inschrijven (gratis) voor het nu al spraakmakende symposium kan nog steeds.

20 augustus 2018

Het boek van Joost van den Berg is er! Gefeliciteerd Joost! Op 18 sept hoopt hij te promoveren (UvA) op zijn academische werk getiteld: ‘Work Engagement in Medical Education‘. 14.00 uur Agnieten kapel.

13 juli 2018

De 12e Heusdenweek zit er weer op. Het was een mooie editie, veel van de ambitieuze doelen werden behaald, nieuwe ideeën werden geboren. Bijzonder ook, met het WK voetbal (België verloor helaas van Frankrijk), zwoele zomeravonden en extreme droogte (en dus dorre gele dijken). Voor de eerste keer ook een professional performance alumni avond. Heerlijk ‘de hele familie’ bij elkaar.

 

 

11 juni 2018

Ik ben echt super trots op deze foto. All the way from Curaçao stuurde opleider Alex Roose hem op om te laten weten dat alle UMCG co-assistenten aldaar mijn roze boekje hadden gelezen en er met elkaar intensief over gesproken hadden. Een student zei erover “Ik vond het erg leuk dit boek te lezen en te bespreken. Er staat zo veel in waarvan ik vind dat het belangrijk is om aandacht aan te besteden in deze fase van onze studie.” Dr Roose mailde mij: “Dat de stemming top was kun je wel zien”! Inderdaad! Dank je wel aan alle studenten en aan Alex Roose.

24 mei 2018

Save the date en meld je aan voor een mini-symposium over alleskunners: De Dokter kan Alles?! Hoe combineren dokters al die professionele rollen in de  praktijk? Dokteren, superviseren, onderzoeken, besturen, managen en leiden. Hoe houd je het leuk? Wat helpt en wat zeker niet? Kom alleskunners ontmoeten op dit gratis AMC symposium over van alles (en nog wat). 17 Sept, 15.00 – 18.00 uur.  Programma De Dokter Kan Alles_17 september

19 mei 2018

Hoe verhouden het opleidingsklimaat en het patientveiligheidsgedrag van aios (arts-assistenten in opleiding tot specialist) zich tot elkaar? Dat onderzochten we in een studie die nu is gepubliceerd in Acad Medicine. Milou Silkens trok als eerste auteur deze interessante kar. Kijk hier voor het artikel.

11 mei 2018

Je komt er niet onderuit, reflectie. Dokters wordt voorgeschreven zich hier regelmatig mee bezig te houden. Op straffe van….. Maar hoe ervaren ze zelf reflectie? We interviewden specialisten over deze vraag. Lees hier het resultaat.

4 mei 2018

Alina Smirnova promoveerde cum laude. De School of Health Professionals Educations (SHE) besteedde er mooi aandacht aan. Just a girl who decided to go for it!

4 april 2018

Wat een mooie prestatie van Alina Smirnova: cum laude promoveren. Geweldig! Een prachtig proefschrift vol met spannende wetenschap: Unpacking quality in residency training and health care delivery. De oppositie had er de handen vol aan. Alina bleef rustig onder alle vragen die op haar werden afgevuurd. Congrats! Nieuwsgierig? Lees hier haar boek.

26 maart 2018

Dr Lenny Lases bericht in het lijfblad van de chirurgen over haar onderzoek (maart 2018). Lees hier het interview met Lenny.

12 maart 2018

Onder het mom van ‘work hard, play hard’ geniet ik nu – na een scholing in Bangkok – nog een paar dagen van de Thaise stranden.

8 maart 2018

Op uitnodiging verzorg ik met dr Milou Silkens en dr Benjamin Boerebach, 2 collega’s van de professional performance groep, een driedaagse scholing over kwaliteitszorg in medisch onderwijs voor Thaise opleiders en onderwijskundigen. Dankzij een uitstekende organisatie door en samenwerking met onze gastheer Dr Parinya Chamnan kunnen we een succesvolle MEEETing (Medical Education Evaluation & Enhancement in Thailand) met elkaar neerzetten. Uiteraard zijn de officiële fotomomenten deel van het programma :-).

23 februari 2018

Vandaag had ik het genoegen om Milou Silkens – na een overtuigende verdediging van haar proefschrift – te bevorderen tot Doctor. Milou gefeliciteerd!

11 februari 2018

Heerlijk, de Olympische spelen zijn weer van start gegaan. Het nieuws kleurt oranje en ook in Amsterdam is het Olympisch vuur ontstoken. Hup Holland Hup!

4 februari 2018

Weer een geweldig filmfestival achter de rug. Mijn favoriete jaarlijkse traditie in Rotterdam. ‘Route 7’ van de Volkskrantdag was dit jaar een pittige selectie, zware thema’s. oa Pin Cushion, What Will People Say, Jusqu’a la Garde. Niet gelachen wel mooie cinema en stof tot nadenken.

2 februari 2018

Collega Prof.dr. Pim Teunissen sprak zijn oratie uit in de aula van de Universiteit van Maastricht. Hij pleitte voor een nieuw soort opleiden van zorgprofessionals: workbased opleiden. Ik schat in dat we hier meer van gaan horen, en gaan zien. Ik kijk ernaar uit.

1 februari 2018

Het congres ‘Vrouwelijke leiders in de zorg’ vond vandaag – al weer voor de 7e keer – plaats. Ik had het niet verwacht, maar een samen komen met zoveel vrouwen was extra (?) bijzonder. Was het de openheid, diepgang, eerlijkheid, energie? Geen idee. Wat ik wel weet is dat ik inspiratie vond bij krachtige mensen – zoals Georgette Fijneman -, geraakt werd door het levensverhaal van Pauline Meurs en genoten heb van de netwerksessie ‘Je eigen performance’ die ik met Gabrielle Davits mocht verzorgen. Alle dames, dank!

 

25 januari 2018

2017 was voor mijn onderzoeksgroep professional performance een Vitaal jaar. Met veel plezier kijk ik terug op de vele hoogtepunten, zoals de feestelijke promotie van Lenny Lases (Caring for Residents), de succesvolle conferentie ‘De Vitale Dokter’, de lancering van onze serie Masterdialogen, een gedegen ontwikkeling en introductie van het herregistratie protocol in het AMC en een verdere groei van het gebruik van diverse PPO evaluatiesystemen. Enne, een Jaarverslag hoeft niet saai te zijn denken wij. Have fun reading!

24 januari 2018

De 7e Masterdialoog al weer, en de eerste van 2018. Marcel Daniels, voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten, gaat in gesprek met de aanwezigen over excellentie, medemenselijkheid en rekenschap. Op 7 feb in het AMC. Iedereen is welkom. Ook bij de volgende Masterdialogen. Wel ff inschrijven. Check de website van Professional Performance.

8 januari 2018

Stanford University huist vele bekende mensen. James Doty, praktizerend neurochirurg, is er daar zeker een van. In zijn 2 jaar geleden verschenen bestseller ‘Magisch Brein, Magisch Hart‘ (oorspronkelijke titel: into the magician shop) beschrijft hij hoe hij gekomen is tot de oprichting van het Center for Compassion and Altruism Research and Education (CCARE). Zijn missie is om de boodschap en praktijk van compassie de wereld in te brengen. ‘Toevallig’ sluit dat naadloos aan bij mijn missie van Meer Mens in de Zorg! Tijdens een diner spraken we vanavond over onze gedeelde interesse. Doty blijkt een echte verhalen verteller. Met zijn  vriendenkring van spirituele wereldleiders is het niet moeilijk om naar zijn belevenissen te luisteren.

4 januari 2018

Gelukkig nieuw jaar! Wat zal 2018 ons brengen? Heeft u goede voornemens? Ik niet maar zoals elk jaar heb ik ook voor dit jaar wel weer een ‘woord’ gekozen. Een woord als opdracht, mantra, anker of ‘decision aid’ :-). Voor 2018 is mijn woord…. ‘experiment’. Geen experiment in het bijzonder, maar een gentle reminder om nieuwe ervaringen te verwelkomen dit jaar.
Ik geniet de eerste 10 dagen van 2018 van een werkbezoek aan  Stanford University (zie pic) in ‘sunny’ California? Een geweldige plek totdat je midden in de nacht wordt verrast door een heuse aardbeving. OMG! Gedurende 5 seconden trilde mijn kleine studio appartement in Palo Alto. Ik zat rechtop in mijn bed. Mijn hart zat in mijn keel, ook lang daarna nog…
Mijn eerste ‘experiment’ had ik op 4 januari al te pakken. Maar, eerlijk gezegd zit ik op dit soort nieuwe ervaringen niet te wachten. Wat is uw woord voor 2018? Be careful what you wish for…..

3 januari 2018

Ik bezoek Stanford University deze week om te praten over en plannen te maken voor Meer Mens in de Zorg, mijn missie voor de komende jaren. Zeg maar, hoe kunnen we het gesprek over de kwaliteit van zorg verbreden naar de kwaliteit van zorgen. Vandaag spreek ik Abraham Verghese, internist-infectioloog in Stanford Med Center, schrijver van de roman ‘De Heelmeesters’ (2 jaar lang op de NY bestsellers lijst!) en auteur van (onder andere!) een recent viewpoint artikel in de JAMA getiteld ‘What this computer needs is a physician’. Hij wijst op de negatieve gevolgen van het EPD voor de arts – patient relatie. En hij zoekt naar een werkbare en waardevolle integratie van moderne technologie (artificial intelligence) in de klinische praktijk met behoud van empathie in de relatie met de patient. Zijn bijdrage lezen  klik hier.

28 december 2017

Verontrustend en belangwekkend artikel in Het Parool van Malika Sevil over de hoge werkdruk van artsen, de zorgelijke cultuur binnen de medische professie en het gebrek aan empathie. Niet goed voor dokters en niet voor hun patiënten. Malik interviewde een gynaecoloog, huisarts, KNO-specialist over hun ervaringen en mij over de wetenschap en mijn visie.

24 december 2017

Fijne feestdagen voor iedereen, en voor degenen die er niet naar uitkijken…
het duurt maar 2 dagen. 

14 december 2017

Mooie publicatie van onderzoeker Milou Silkens en collega’s over het functioneren van COC’s (Centrale Opleidingscmmissies). Er blijkt nogal wat variatie te bestaan tussen d’een en d’andere COC. Maar voor allemaal geldt dat het verwerven van een stevige strategische plek in de organisatie een belangrijke activiteit is. Lees het artikel.

8 december 2017

Meaningful Music in Medicine, oftewel MiMiC. Tijdens het gelijknamige congres dat vandaag in het Groningse conservatorium werd gehouden werd door musici en hulpverleners gesproken over de helende kracht van muziek. Ik was erbij. Ernstig zieke patiënten kunnen aantoonbaar baat hebben bij live muziek aan het bed. Ook op hulpverleners heeft het een positieve impact.

7 december 2017

De zoektocht naar wat en wie een gezond opleidingsklimaat maakt gaat door. In deze nieuwe publicatie richtten we (Milou Silkens e.a.) ons op het functioneren van de COC.

1 december 2017

In geval van disfunctionerende dokters wordt vaak achteraf gezegd ‘dat verbaast me niks, dat zag ik  jaren geleden al aankomen’. Daarom gingen we op zoek naar ‘soft signals’ in het hier en nu. Wat observeren specialisten bij hun collega’s? En doen ze wat met opgepikte signalen? Zie voor de resultaten de publicatie van Myra van den Goor et al.

30 november 2017

Waarom is vitaliteit van dokters zo belangrijk? En hoe staat het eigenlijk met die vitaliteit? Is er verbetering mogelijk? Kijk en luister hier naar de Pecha Kucha  (U weet wel, 20 slides a 20 seconden) en in een paar minuten bent u helemaal bijgepraat. Even de slideshow downloaden en starten …..

29 november 2017

Afgelopen jaar werkten we hard aan de vitaliteit van dokters. Hoe? Een samenvatting is te lezen in een bijdrage van Maarten Debets et al. voor het tijdschrift MAGMA. Klik om het artikel te lezen. Vitaliteitsprogramma

25 november 2017

Het ene opleidingsklimaat is het andere niet. Deze studie leert ons hoe goede klimaten nog beter kunnen worden. Een tipje van de sluier….goede opleiders zijn belangrijk. Deze publicatie is ook een mooi resultaat van samenwerking tussen onderzoekers uit Nederland, Canada en USA. Thx!

17 november 2017

Het NVMO was geslaagd dit jaar. Onze professional performance groep was zeer goed vertegenwoordigd met maar liefst 8 ‘optredens’. Ik ben trotse vaandeldrager :-).
Wanneer was het de laatste keer dat u iets voor de eerste keer deed? Ik had een nieuwe ervaring met een heusche Pecha Kucha (de onverbiddelijke 20 sec per slide gedurende 20 slides) tijdens het welzijnssymposium op het NVMO. Spannend! Het voelde als een race tegen de klok, maar de eindstreep heb ik gehaald.

15 november 2017

Als het om medische opleidingen gaat, is Canada het land van melk en honing. Daar komen immers de ‘CanMeds’ vandaan: de competenties, die de basis vormen voor veel (para)medische beroepsopleidingen. Yvonne Steinert van het Canadese Center for Medical Education sprak bij de Masterdialoog over de ontwikkeling in ‘professionele identiteit’ van student tot arts. Lees hier het verslag en bekijk de video van Yvonne Steinert.

3 november 2017

Het lijkt al weer een poos geleden, het Seneca congres. Een tweetal stormachtige en inspirerende dagen aan de Nederlandse kust om met zorgbestuurders te praten over ‘Kiezen voor de zorg. We hebben elkaar zoveel te bieden’. Het verslag van de presentaties (ook van mij), het debat, o.l.v. Charles Groenhuijsen, is heden online gezet, met dank aan de organisatoren en notulisten voor een mooie bijeenkomst.

31 oktober 2017

Hartstikke trots op de kersverse Jonge Doctor. Gefeliciteerd Dr Lenny Lases. Geweldig gedaan. Zeer verdiend. Voor wie er niet bij was, voor de liefhebbers en nieuwsgierigen, lees het boek! Proefschrift Caring for Residents. 

15 oktober 2017

IFMS is niet nieuw. Wat wel nieuws is, is dat het verplicht wordt voor de individuele herregistratie. Onderdeel van de procedure is dat er een ‘goed gesprek’ dient plaats te vinden met de specialist over zijn of haar functioneren. Het AMC leidt hiertoe uit eigen huis gespreksleiders op. De pilot die eraan vooraf ging was succesvol. Lees er hier meer over:

12 oktober 2017

Met veel tevredenheid kijk ik terug op ‘De Vitale Dokter’. De bijdragen van de sprekers, performers en debaters waren zonder uit-zondering van hoog niveau en in combinatie vormden ze een prachtig geheel. Het meest was ik getroffen door de aandacht, participatie en eerlijkheid van de symposium deelnemers. Veel dank aan iedereen! Ook aan de mensen van het Tobacco theater. Op de foto een gesprek met de zaal nav het interview dat Prof. Maas Jan Heineman hield met professional performance promovendi Lenny Lases en Joost van den Berg.

2 oktober 2017

Supertrots ben ik op het verschijnen van het proefschrift van Lenny Lases, getiteld ‘Caring for Residents. Exploring residents’ wellbeing‘. In 8 hoofdstukken bespreekt, evalueert en verduidelijkt Lenny het welzijn van aios, en bestudeert ze of en hoe dit welzijn is te verbeteren. Op 31 okt verdedigt ze haar boek.

29 september 2017

Is het mijn selectieve blik of praten we echt heel veel over vitaliteit en (het voorkomen van) burnout? Is het een hype, is het een epidemie? Wat is er echt gaande? Op 11 oktober brengen we praktijk en wetenschap samen tijdens het symposium De Vitale Dokter. Van 14.30 tot 21.00 uur in Amsterdam. Inschrijven kan nog (net).

28 september 2017

Heel blij met deze nieuwste publicatie. De bevindingen verrasten ons:  opleidingsklimaat en kwaliteit van zorg waren op enkele indicatoren negatief geassocieerd. Daarom is dus onderzoek nodig. Neem niets voor feit aan. Lees het artikel.

19 september 2017

Een uitverkochte zaal in De Balie. Jonge collega’s van AMC en VUmc organiseerden een debat over Burnout. Nou de aanwezigen waren dat zeker niet! Ik denk dat een (onze!) samenleving die verzakelijkt, versnelt en verhardt bijdraagt aan burnout. Dr Niki Korteweg wist uit onderzoek dat bewegen, slapen, gezond eten en mediteren goed zijn voor onze prefrontale hersenschors en onze stress verlagen! Mooi! Nou daar niet weer gestressed van raken.

 

 

11 september 2017

Alles wat je altijd al wilde weten over bevlogenheid. Twee professional performance onderzoekers – Joost van den Berg en Renee Scheepers – publiceerden een mooi overzicht van het beschikbare onderzoek over werk bevlogenheid van zorgprofessionals. Ik ben trots op deze publicatie.

4 september 2017

Het academisch jaar is weer gestart. Tijdens de opening sprak UvA hoogleraar Robbert Dijkgraaf inspirerende woorden. Zijn kritiek betrof de heersende systemen die creativiteit smoren en wetenschappers ‘stimuleren’ om zeer gemiddeld te zijn. Hij pleitte voor academische vrijheid. Voor ruimte voor bottom up initiatieven, omdat het juist de perifere visie is die het verst kan zien. “De universiteit behoort die intellectuele vrijheid te verdedigen”, zei Dijkgraaf, en zo kunnen en moeten universiteiten “de samenlevingen immuniseren tegen dogmatiek en demagogisch denken”. “Yes, yes, yes”, dacht ik bij elke oproep.

29 augustus 2017

Weer terug uit Helsinki! Heerlijk om me een paar dagen in een frisse (ook letterlijk ) omgeving onder te dompelen in de laatste ontwikkelingen rondom Faculty Development. Tegelijkertijd een warm bad om met zoveel ‘professional friends’ samen te zijn. Dank voor alle inspiratie collega’s! Ik kijk uit naar de nieuwe plannen en samenwerking.

24 augustus 2017

Modern Toezicht. Rondleiding van de RvT op de nieuwbouw van het Amphia Ziekenhuis. Het wordt prachtig!

 

 

 

21 juli 2017

Van mijn collega’s kreeg ik het boek ‘The Slow Professor’ kado. Een manifest tegen de rat race in de academische wereld. De 2 auteurs pleiten voor vertraging. “Slow professors act with purpose, taking the time for deliberation, reflection and dialogue, cultivating emotional and intellectual resilience, able to hold hier nerve.” ….. Deliberatie boven acceleratie. Ja, daar verlang ik naar!

14 juli 2017

Inmiddels een traditie, de ‘Heusdenweek’. Met de hele vakgroep professional performance op lokatie aan het werk. Nieuwe studies opzetten, ideeën uitwerken, leren van elkaar, meters maken en stilstaan bij het nu en de toekomst. En (dan) chillen.  ‘Work hard, play hard’!

10 juli 2017

De Vitale Dokter: Weg van je werk!? Het programma is bekend. Boordevol inspiratie, interactie, dialoog, wetenschap en meer moois. Kom ook! Inschrijven kan nu al.

5 juli 2017

De inspecteur generaal van de IGZ, dr Ronnie van Diemen, sprak in het kader van de AMC Masterdialogen bevlogen en helder over kwaliteit(stoezicht) in de zorg. ‘Kijken met andere ogen’. Haar verhaal is online beschikbaar. En check ook meteen de eerdere en volgende Masterdialogen van 2017.

23 juni 2017

Reserveer 11 okt in uw agenda voor het congres De Vitale Dokter: weg van je werk!?

20 juni 2017

Haar opponenten (waaronder ik) gaven het haar niet cadeau, maar Nicoline Otterman verdedigde op overtuigende wijze haar dissertatie ‘Factors influencing the use of evidence in physical therapy’. Gefeliciteerd Doctor Otterman!

13 juni 2017

Milou Silkens is een van onze AMC professional performance promovendi. Een topper. Haar onderzoek naar COC’s zet aan tot denken. Op 27 juni zal ze er bij de Federatie MS over verhalen. Trots op Milou!

7 juni 2017

Een nieuwe publicatie over de ontwikkeling van de opleidingsvisitaties in historisch perspectief. Nesibe Akdemir et al. How changing quality management influenced PGME accreditation. 

31 mei 2017

Wow. Een zeer inspirerende Masterdialoog in het AMC van Prof. Jan Kremer, Radboud UMC, over patiëntgerichte innovatie. ‘Ik ben enorm geïnspireerd geraakt door de kracht van patiënten’. We w(i)erpen als professionals en organisatie barrières op voor patiënten. Dat kan en moet (en gaat inmiddels) anders. Luister zelf!

17 mei 2017

Een lang gekoesterde wens ging in vervulling. De eeuwenoude pelgrimsroute Via Francigena – waarvan ik een deel liep – eindigt op het St. Pietersplein in Rome, waar pelgrims uit naam van de Paus een heus testimonium ontvangen!

15 mei 2017

Een nieuwe publicatie! Veel onderzoek toont aan dat bevlogenheid van artsen positief gerelateerd is aan hun performance. Wij onderzochten of patiënten ook een betere performance in de spreekkamer ervaren. Met verrassende resultaten…

10 mei 2017

Drie van de professional performance promovendi Alina Smirnova, Milou Silkens en Guusje Bressers werden voor het tijdschrift Discours geïnterviewd over het ideale opleidingsklimaat.

19 april 2017

We gaan nu echt van start met de Masterdialogen in het AMC. De wat? Lees hier over de  dialogen….
Link naar artikel over de Masterdialogen

28 maart 2017

Een hartenkreet in de Volkskrant: beste minister Schippers, wilt u medemenselijkheid meenemen in de formatie.

20 maart 2017

Over Vitaliteit van artsen staan de kranten vol. Meestal in zorgelijke termen over het ervaren gebrek aan vitaliteit. De onderzoeksgroep Professional Performance startte een project om specialisten meer (zelfin)zicht te bieden op hun vitaliteit en deze hoog te houden! Meedoen kan nog:

15 maart 2017

Inspirerend AMC! Een serie geaccrediteerde lezingen van Toppers in de zorg. Denk aan Prof. Jan Kremer, dr Ronnie van Diemen, dr Marcel Daniels en Prof. Carina Hilders. En o ja, ik mag de aftrap doen op 20 april. Wees welkom!

14 maart 2017

Tijdens het Federatiecongres Medisch Specialist 2025 gaf ik mijn mening over het visiedocument. Ik ben enthousiast!

28 februari 2017

Nieuwe publicatie van Alina Smirnova et al. in Health Expectations.
Closing the patient experience chasm: A two-level validation of the Consumer Quality Index Inpatient Hospital Care.

21 februari 2017

De nieuwe herregistratie-eisen voor medisch specialisten stellen dat alle specialisten een refelectiegesprek voeren op basis van 360 gr feedback. Een valide en betrouwbaar feedback instrument is beschikbaar. Lees hier onze publicatie: Mirja van der Meulen et al. in the Journal of Continuing Education in the Health Professions. Validation of the INCEPT: A Multisource Feedback Tool for Capturing Different Perspectives on Physicians’ Professional Performance.

18 februari 2017

Binnenkort mag ik met een groep medisch specialisten in gesprek over persoonlijk leiderschap vanuit professionele waarden als onderdeel van de Cursus klinisch leiderschap die wordt georganiseerd door de Academie Medisch Specialisten. Philip Idenburg en Carina Hilders hebben de leiding. In het najaar start nieuwe cursus! Aanrader.

15 februari 2017

Het Visiedocument Medisch Specialist 2025 is uit! Ik ben heel enthousiast over het werk van de Federatie. Nu samen aan de slag!

15 februari 2017

Jaarverslagen hoeven niet suf en saai te zijn. Lees wat ik en mijn collega’s het afgelopen jaar voor leuke en zinvolle dingen deden. Dank als u met ons samenwerkte!

7 oktober 2016

Mijn ‘roze boekje’ werd gerecenseerd door correspondent Jef Poortmans, met kritische pen en ook veel lof en humor. Hij gaf het de titel: ‘De zorgrevolutie van Kiki Lombarts’. Dank Jef!

15 augustus 2016

Ik ben het Zomerportret van Medisch Contact. Met dank aan Henk Maassen voor de mooie tekst. En Mats Soolingen, dank voor de zonnige foto’s!  pagina in Medisch Contact

15 mei 2016

Wegens succes verlengd! Trots op de 2e herziene druk van mijn boek ‘Professional Performance van artsen tussen tijd en technologie’.